เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

โพลีเอสเตอร์ (Polyester)

โพลีเอสเตอร์ (Polyester)


โพลิเอสเตอร์ เป็นเส้นใยที่ผลิตจากปฏิกริยาPolymerizationของ Dihydric alcohol และ Dicarboxylic acid ดังตัวอย่างปฏิกริยาที่เกิดจากการใช้ Ethylene glycol และ Terephthatic acid

การรวมกันของสารเคมีดังกล่าว ในกระบวนการผลิต (Polymer repeat unit) ประมาณ 80-100 หน่วย จึงจะทำให้ได้โพลิเอสเตอร์ที่ทำเป็นเส้นใย เมื่อต้องการทำให้เป็นเส้นใยก็จะต้องนำไปหลอมเหลว แล้วกดผ่านแว่น Spinnerette เส้นใยที่กดออก มากระทบอากาศก็จะแข็งตัว จากนั้นก็นำไปดึงยืดเพื่อให้เส้นใยมีความเหนียวแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของใยโพลีเอสเตอร์

1. รูปร่าง  เมื่อดูจากกล้องจุลทัศน์ ลักษณะตามยาวมีผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดเส้น มักเห็นจุดเล็ก ๆ ในเส้นใย อันเนื่องจากฟิกเมนท์ที่เติมลงไปเพื่อลดความมันของเส้นใย ภาคตัด ขวางกลม แต่มีบางชนิด เช่น 

 • Dacron T-62 จะมีลักษณะภาคตัดขวางเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมมน
 • Vycron มีลักษณะเป็นวงรี  และ
 • Trevlra มีลักษณะเป็นหยักๆโดยรอบ

2. ความเหนียว

 • มีความเหนียวแตกต่างกันตั้งแต่ 2.5-9.5 กรัมต่อดิเนียร์ เมื่อเปียก ความเหนียวจะลดลง

3. การยืดหยุ่น

 • มีความยืดหยุ่นดี ไม่ยับง่าย และคงขนาดได้ดี

4. การดูดความชื้น

 • ดูดความชื้นได้ต่ำ ประมาณ 0.4-0.6% ทีสภาวะมาตรฐาน
 • ย้อมสีติดยาก
 • ถ้าต้องการให้มีช่องว่างในเนื้อผ้ามาก (Wickabillty) จะต้องผลิตให้ผ้ามีเล้นด้ายและเนื้อ ผ้าโปร่งขึ้นเพื่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้ดีจะช่วยให้สวมใส่สบายขึ้น

5. การทนความร้อน

 • โพลิเอสเตอร์ จะหลอมละลายที่อุณหภูมิ 230-290C
 • ความร้อนไม่ทำให้สีของเส้นใยดูจางลง
 • เส้นใยที่ผ่านขบวนการทำให้อยู่ตัวด้วยความร้อน (Heat settlng) จะไม่ยืด หรือหดไม่ยับ ถ้ารีดด้วยอณหภูมิต่ำกว่า Heat setting เส้นใยจะไม่เป็นอันตรายเมื่อไหม้ไฟจะเกิดควัน
 • สีดำหลอมละลาย เถ้าสีเทาดำเป็นเม็ดกลมแข็งนี้ไม่แตก

 

คุณสมบัติของเส้นใยด้านเคมี

เส้นใยโพลิเอสเตอร์ไม่ทนต่อด่างแก่และกรดแก่  ถ้าสารเคมี ที่มีความเข้มข้นสูง และมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะทำให้เส้นใยขาดได้ สารอินทรีย์ที่สามารถทำให้เส้นใยละลายได้ คือ  เมต้าครีซอลฟีนอล ใยโพลิเอสเตอร์เป็น Oleophilic fiber ดูดซับนัำมันไว้ได้ดี

คุณสมบัติของเส้นใยด้านชีวภาพ

 • สารฟอกขาว สบู่ ผงซักฟอก ไม่ทำให้เส้นใยเสียหาย
 • ทนต่อแสงแดด เก็บไว้นานมอด
 • แมลง และเชื้อราก็ไม่ทำอันตราย

 

Visitors: 1,065,239
เพิ่มเพื่อน