เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

เรยอน (Rayon)

 

เส้นใยเรยอน (Rayon)เรยอน
เป็นเส้นใยเซลลูโลสสังเคราะห์  หรือเซลลูโลสที่ผลิตขึ้นใหม่ (Regenerated cellulose) รู้จักในชื่อว่า "ไหมเทียม "   ต่อมาเรียกว่า  "เรยอน"  และได้ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น โดยนายโรเบิร์ท ฮุท (Robert Hooke)  เป็นผู้คิดประดิษฐ์ " เรยอน" ขึัน และยังมีความเชื่อมั่นว่ายังจะมีวิธีที่จะประดิษฐ์ เส้นใยให้เหมือนกับใยไหมได้

ต่อมา George Audemars ได้ผลิตเส้นใยจากของเหลวในกิ่งหม่อน และกรดไนตริก เป็นเส้นใยยาวๆ เมื่อถูกอากาศจะ แข็งและแห้ง

และได้มีผู้ที่ประดิษฐ์เครื่องมือทำเส้นใยสังเคราะห์หรือหัวฉีดที่เรียกว่า สปินเนอเรท (Spinnerette) ขึ้นสำเร็จ  และได้ใช้เป็นเครื่องมือผลิตเส้นใยสังเคราะห์อีกหลายชนิดในเวลาต่อมา ผู้ผลิตคนดังกล่าวมีชื่อว่า Ozanan และยังได้นำเอาใบหม่อนไปวิเคราะห์เพื่อนำมาทำเส้นใย แต่ผลทีได้เป็นใยเซลลูโลส

Cross และ Bevan ได้ร่วมกันคิดค้นโครงสร้างทางเคมีชนิดต่าง ๆ ของเซลลูโลสขึ้นมา และพบว่า  เซลลูโลสประเภทต่าง ๆ เมื่อทำปฎิกิริยากับคาร์บอนไดซัลไฟล์ แล้วเกิดสารประกอบตัวใหม่ซึ่งสามารถ ละลายในน้ำได้ และตั้งชื่อให้ว่า "วิสคอส"  (Viscose) ซึางมีวิธีการผลิตที่ง่ายกว่าไนโทรเซลลู์โลส และแถมราคายังถูกกว่าอีกด้วย

คุณสมบัติของผ้าเรยอน

1.สวมใส่สบาย เพราะดูดความชื้นและระบายความร้อนออกได้ดี
2.มีความทนทาน
3.ทนความร้อน
4.ยับง่าย

Visitors: 1,060,090
เพิ่มเพื่อน