เพิ่มเพื่อน

วันมหามงคล ปี พ.ศ. 2560

 

 

ฤกษ์งาม ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ดือนกรกฎาคม ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นเดือนมะแม ดังนั้น เจ้าสาวที่เกิดในปีฉลู หรือเจ้าสาวที่เกิดเดือนมกราคม   ชงปะทะฤกษ์ทุุกฤกษ์ จึงไม่เหมาะที่จะจัดงานมงคลสมรสในเดือนนี้ สำหรับฤกษ์ที่ดีเหมาะสำหรับงานมงคลสมรส 6 วัน คือ

วันที่ 2 ก.ค. 60 วันฤกษ์มหามงคล มหาเสน่ห์ฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท  ฤกษ์นี้ ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดปีวอก หรือเกิดเดือนสิงหาคม

วันที่ 4 ก.ค. 60 วันเทพเกื้อหนุน เหมาะกับงานมงคลสมรส ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีจอ หรือเกิดเดือนตุลาคม

วันที่ 9 ก.ค. 60 วันเทพเกื้อหนุน เหมาะกับงานมงคลสมรส ฤกษ์วันนี้มีข้อห้ามเพิ่มเติมสำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีเถาะ หรือเกิดเดือนมีนาคม ไม่เหมาะที่จะใช้ฤกษ์นี้

วันที่ 12 ก.ค. 60 วันเทพเกื้อหนุน เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีมะเมีย หรือเกิดเดือนมิถุนายน

วันที่ 16 ก.ค. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลสมรส  ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีจอ หรือเกิดเดือนตุลาคม

วันที่ 28 ก.ค. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลสมรส  ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีจอ หรือเกิดเดือนตุลาคม


ฤกษ์งาม ประจำเดือน สิงหาคม 2560
ฤกษ์ในเดือนสิงหาคม ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นเดือนวอก  เจ้าสาวที่เกิดในปีขาล หรือเจ้าสาวที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ ไม่เหมาะที่จะจัดงานมงคลสมรสในเดือนนี้ สำหรับฤกษ์ที่ดีเหมาะสำหรับงานมงคลสมรส 4 วัน คือ

วันที่ 5 ส.ค. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีมะเมีย หรือเกิดเดือนมิถุนายน

วันที่ 11 ส.ค. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท  ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีชวด หรือเกิดเดือนธันวาคม

วันที่ 17 ส.ค. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท  ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีมะเมีย หรือเกิดเดือนมิถุนายน

วันที่ 26 ส.ค. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลสมรส  ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีเถาะ หรือเกิดเดือนมีนาคม


ฤกษ์งาม ประจำเดือน กันยายน 2560
ฤกษ์ในเดือนกันยายน ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นเดือนระกา เจ้าสาวที่เกิดในปีเถาะ หรือเจ้าสาวที่เกิดเดือนมีนาคม ไม่เหมาะที่จะจัดงานมงคลสมรสในเดือนนี้ สำหรับฤกษ์ที่ดีเหมาะสำหรับงานมงคลสมรส 6 วัน คือ

วันที่ 10 ก.ย. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีมะเมีย หรือเกิดเดือนมิถุนายน

วันที่ 15 ก.ย. 60 วันฤกษ์มหามงคล มหาเสน่ห์ฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท  ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้เจ้าสาวที่เกิดปีกุน หรือเกิดเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 16 ก.ย. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีชวด หรือเกิดเดือนธันวาคม 

วันที่ 23 ก.ย. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท  ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีมะแม หรือเกิดเดือนกรกฎาคม

วันที่ 27 ก.ย. 60 วันฤกษ์มหามงคล มหาเสน่ห์ฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภทฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้เจ้าสาวที่เกิดปีกุน หรือเกิดเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 30 ก.ย. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลสมรส ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีขาล หรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์


ฤกษ์งาม ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ฤกษ์ในเดือนตุลาคม ในทางโหราศาสตร์จีนถือว่าเป็นเดือนจอ ดังนั้นในเดือนนี้ เจ้าสาวที่เกิดในปีมะโรง หรือเจ้าสาวที่เกิดเดือนเมษายน หรือเจ้าสาวที่เกิดในช่วงเวลา 07:00 – 08:59 น. ชงปะทะฤกษ์ทุกฤกษ์ จึงไม่เหมาะที่จะจัดงานมงคลสมรสในเดือนนี้ สำหรับฤกษ์ที่ดีเหมาะสำหรับงานมงคลสมรส 6 วัน คือ

วันที่ 5 ต.ค. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท  ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีมะแม หรือเกิดเดือนกรกฎาคม

วันที่ 6 ต.ค. 60 วันฤกษ์มหามงคล มหาเสน่ห์ฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดปีวอก หรือเกิดเดือนสิงหาคม

วันที่ 10 ต.ค. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท  ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีชวด หรือเกิดเดือนธันวาคม

วันที่ 15 ต.ค. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลสมรส  ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีมะเส็ง หรือเกิดเดือนพฤษภาคม

วันที่ 18 ต.ค. 60 วันฤกษ์มหามงคล มหาเสน่ห์ฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดปีวอก หรือเกิดเดือนสิงหาคม

วันที่ 30 ต.ค. 60 วันฤกษ์มหามงคล มหาเสน่ห์ฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดปีวอก หรือเกิดเดือนสิงหาคม


ฤกษ์งาม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ฤกษ์ในเดือนพฤศจิกายน ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นเดือนกุน เจ้าสาวที่เกิดในปีมะเส็ง หรือเจ้าสาวที่เกิดเดือนพฤษภาคม ไม่เหมาะที่จะจัดงานมงคลสมรสในเดือนนี้ สำหรับฤกษ์ที่ดีเหมาะสำหรับงานมงคลสมรส 5 วัน คือ

วันที่ 5 พ.ย. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลสมรส  ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีขาล หรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 11 พ.ย. 60 วันฤกษ์มหามงคล มหาเสน่ห์ฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท   ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดปีวอก หรือเกิดเดือนสิงหาคม

วันที่ 16 พ.ย. 60 วันฤกษ์มหามงคล มหาเสน่ห์ฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดปีฉลู หรือเกิดเดือนมกราคม

วันที่ 19 พ.ย. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลสมรส ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีมะโรง หรือเกิดเดือนเมษายน

วันที่ 25 พ.ย. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลสมรส ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีจอ หรือเกิดเดือนตุลาคม


ฤกษ์งาม ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ฤกษ์ในเดือนธันวาคม ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นเดือนชวด เจ้าสาวที่เกิดในปีมะเมีย หรือเจ้าสาวที่เกิดเดือนมิถุนายน  ไม่เหมาะที่จะจัดงานมงคลสมรสในเดือนนี้ สำหรับฤกษ์ที่ดีเหมาะสำหรับงานมงคลสมรส 5 วัน คือ

วันที่ 3 ธ.ค. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลทุกประเภท ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีมะเมีย หรือเกิดเดือนมิถุนายน

วันที่ 8 ธ.ค. 60 วันฤกษ์มหามงคล มหาเสน่ห์ฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท  ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้ สำหรับเจ้าสาวที่เกิดปีกุน หรือเกิดเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 11 ธ.ค. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลสมรส ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีขาล หรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 17 ธ.ค. 60 วันฤกษ์มหามงคล มหาเสน่ห์ฤกษ์ เหมาะกับงานมงคลทุกประเภท ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้ สำหรับเจ้าสาวที่เกิดปีวอก หรือเกิดเดือนสิงหาคม

วันที่ 23 ธ.ค. 60 วันเทพเกื้อหนุนเหมาะกับงานมงคลสมรส ฤกษ์นี้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับเจ้าสาวที่เกิดในปีขาล หรือเกิดเดือนกุมภาพันธ์


 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 0863806808 คลิกเลย

Add Line@:@suitdd คลิกเลย

Facebook:https://www.facebook.com/suitdd/คลิกเลย

Visitors: 1,070,109
เพิ่มเพื่อน