เกี่ยวกับสูท ดีดี

 

ช่วงแรกของธุรกิจดำเนินกิจการนำเข้าชุดสูท เสื้อสูท สำเร็จรูป  ให้กับห้างร้านต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  ต่อมาได้ขยายกิจการในส่วนของผู้ผลิต

และค้าส่งชุดสูท เสื้อสูท สำเร็จรูปและสั่ง ตัดเสื้อสูท ชุดสูท แบบครบวงจร  ภายใต้ตราสินค้า สูทดีดี  ผ่านการบริหารงาน ปัจจุบันบริษัทเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ในวงการ ชุดสูท เสื้อสูท สำเร็จรูปและสั่งตัดสูท ด้วยประสบการณ์ทีมช่างไม่ต่ำกว่า 20 ปี

 

นำมาซึ่งความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและห้างร้านทั่วประเทศ ด้วยวิธีการทำงานแบบ เน้นความใส่ใจ  พร้อมร่วมมือกับลูกค้า   และบริการที่ รวดเร็ว

เรามุ่งหวังให้ให้คุณภาพของชุดสูท เสื้อสูท ที่ผลิตออกมาด้วยความพิถีพิถันนั้น เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้าว่า หากลูกค้านึกถึง ชุดสูทเสื้อสูท คุณภาพ  ไว้วางใจในสูท ดีดีในการผลิตผลงานให้แก่ท่าน

 

สูทดีดี สูทคนไทย คุณภาพมั่นใจ ใส่ใจบริการ

 

 

Visitors: 506,125